Příspěvek na teplo

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo

Vážení odběratelé tepelné energie,

příspěvek na úhradu za námi dodávané teplo se týká takzvané Druhé vlny úsporného tarifu a jedná se o podporu na příští rok. Výše jednorázového ročního příspěvku je vládou stanovena na 4 500 Kč za domácnost/bytovou jednotku. Dle vládního nařízení vám bude podpora zohledněna při nejbližších zálohových platbách neprodleně poté, co ji obdrží naše společnost jako dodavatel.

Rozhodným dnem, ke kterému musí být pro zohlednění příspěvku na teplo do odběrného místa zákazníka v teplárenství sjednaná dodávka tepelné energie ze zdroje tepelné energie nebo rozvodného tepelného zařízení, je 30. září 2022.

Rozhodným dnem, od kterého držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie zohledňuje příspěvek na teplo zákazníka v teplárenství, je 1. únor 2023.

V souladu s nařízením vlády č. 263/2022 Sb. (část třetí, Příspěvek na úhradu nákladů za teplo) Vás žádáme o vyplnění formuláře Žádosti o příspěvek na úhradu nákladů za teplo a jeho doručení do 30. 11. 2022 jedním z těchto způsobů:

  • zašlete naskenovanou v elektronické podobě na e-mailovou adresu destep@destep.eu
  • zašlete do datové schránky Desenské teplárenské s.r.o.  – uwdvwdb
  • zašlete/předejte v listinné podobě do sídla společnosti Žďár 159, 468 41 Tanvald

 

Stažení žádosti o příspěvek na úhradu nákladů za teplo